BMC Remedy User

BMC Remedy User 7.6

Manages and monitors on-premise software
Người dùng đánh giá
3.4  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.6.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
BMC Software, Inc.

Keep track of the inventory of software products by monitoring it via the dedicated solution creating log files and lists with quick updates on the status and location of a specific product. A request window is available for quick search, multiple tracking possibilities are present.

BMC phương thuốc OnDemand nhất tính năng-giàu có và thn thiện với người ĐÓ Vụ quản lý (ITSM) giải pháp sẵn trong những đám my hôm nay. Được xy dựng trên hơn 20 năm lãnh đạo và sự đổi mới, đủ sức để thỏa mãn cái phức tạp nhất, yêu cầu ĐƯỢC công ty khác nhau trên thế giới.
BMC phương thuốc OnDemand gồm ngành công nghiệp là hàng đầu "tài sản" và kiểm tra quản lý giải pháp, làm cho việc đó dễ dàng hơn cho anh phải yêu cầu, đến lượt, theo dõi, và xoay sở có giá trị tài sản của công ty
Thông tin được cập nhật vào: